Droneproduktion

Vi benytter ligeledes dronen til alle andre typer af opgaver, hvor dronebilleder kan være en hjælp.

Vi er certificeret til at udføre drone opgaver i Danmark.
Når det drejer sig om video opgaver, er den tekniske kvalitet 4 K, så det er knviskarpe billeder der produceres.
Vi står også til rådighed for andre typer af opgaver, hvor dronen kan gøre en forskel. Det kan eks. være billededokumentation af ting man ikke udmiddelbart kan komme i nærheden af grundet højde, eftersøgningsarbejde, opmålingsarbejde, vurdering af tage etc.